Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: "Εικονική Επιχείρηση"

Στο ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς εδώ και ένα χρόνο επιχειρήσαμε ένα μικρό ποιοτικό άλμα: τη δημιουργία της "ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" και του "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" (e-shop) του σχολείου.

Οι στόχοι του εγχειρήματος είναι:

 • Εκπαιδευτικοί
 • "Επιχειρηματικοί"
 • Κοινωνικοί.

Ειδικότερα:

1. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στοχεύουμε οι μαθητές μας:

 • να εμπλακούν ακόμη πιο ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, μέσω της παροχής διαφοροποιημένων και εξατομικευμένων μορφών εκπαίδευσης και τη δημιουργία περισσότερων κινήτρων για συμμετοχή, (προσανατολισμός των εργαστηρίων και προσαρμογή ενοτήτων των μαθημάτων στους σκοπούς της δράσης),
 •  να εφαρμόσουν στην πράξη - με τρόπο βιωματικό, μεστό νοήματος και περιεχομένου– τις γνώσεις που αποκτούν στην τάξη,
 • να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται τις νέες τεχνολογίες,
 • να νιώσουν τη χαρά της προσπάθειας, της δημιουργίας, της επίτευξης ενός στόχου, της αλληλεπίδρασης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης,
 • να δρουν και να εκφράζονται με εναλλακτικούς τρόπους.
 • να υποστηριχθούν πολύπλευρα στην προσπάθεια για την προσωπική τους ανάπτυξη,

2.     Μέσω της ίδρυσης και της λειτουργίας των δύο αλληλένδετων εικονικών "επιχειρηματικών" δομών φιλοδοξούμε οι μαθητές μας να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες:

 • πρόσληψης, ανάλυσης και εκτίμησης ποικίλων πληροφοριών,
 •  ομαδικής εργασίας, συνεργασίας και επίλυσης δυσκολιών και προβλημάτων,
 • δημιουργικής και κριτικής σκέψης,
 • ανάληψης αρμοδιοτήτων/ υπευθυνοτήτων και υλοποίησης οδηγιών,
 • λήψης αποφάσεων για θέματα που τους απασχολούν,
 • γραπτής και προφορικής έκφρασης και επικοινωνίας,
 • διαχείρισης χρημάτων,
 • λήψης πρωτοβουλιών, έμπνευσης, σχεδιασμού και εφαρμογής των ιδεών τους στην πράξη με τρόπο καινοτόμο, αποτελεσματικό και ωφέλιμο,
 • αναγνώρισης, εκτίμησης, ανάδειξης και αξιοποίησης των δυαντοτήτων που προσφέρει η τοπική παραγωγή και οικονομία, καθώς και το τοπικό πολιτιστικό απόθεμα.

3.     Οι κοινωνικοί στόχοι αφορούν:

 • στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και στην περαιτέρω ενεργοποίησή της ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ενσωμάτωση των μαθητών μας,
 • στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός σταθερού υποστηρικτικού δικτύου, (προσώπων, φορέων και οργανισμών), του σχολείου,
 • στην ενίσχυση των ασθενέστερων οικογενειών των μαθητών μας και
 • στην ανταπόδοση /υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας από το σχολείο μέσω της διοργάνωσης υποστηρικτικών δράσεων, (ομιλίες, προβολές, εργαστήρια, σχολές γονέων κ α.).

Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους οργανώσαμε, εντός του θεσμικού και εκπαιδευτικού πλαισίου, με τρόπο καινοτόμο, αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον, την παραγωγή και τη διάθεση στην τοπική κοινωνία, προϊόντων των εργαστηρίων του σχολείου, (άνθη, λαχανικά, αρωματικά φυτά, είδη τέχνης, χειροτεχνίας και δώρων, χρηστικά αντικείμενα κ.α.), αλλά και υπηρεσιών.

"Εργαλείο" για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η εικονική επιχείρηση που ιδρύσαμε με την επωνυμία: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΕΩΝ». Η «επιχείρηση» δανείστηκε το όνομα από το εμβληματικό Λιοντάρι της Χαιρώνειας, που δεσπόζει και χαρακτηρίζει την περιοχή της φιλόξενης Χαιρώνειας, στην οποία εδρεύει και το σχολείο μας.

Ο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΕΩΝ» διαθέτει Πρόεδρο, Διοικητικό Συμβούλιο και τμήματα Παραγωγής, Συσκευασίας και Αποθήκευσης, Δημιουργίας και Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων και Οικονομικών. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της "επιχείρησης" έχουν δημιουργηθεί τρεις (3) "θυγατρικές":

 • "Πράσινος Λέων" που διαχειρίζεται την παραγωγή του εργαστηρίου της Κηπουρικής,

 • "Χρυσός Λέων" που διαχειρίζεται την παραγωγή του εργαστηρίου της Χειροτεχνίας

 • "Γαλάζιος Λέων" που υλοποιεί τις Κοινωνικές δράσεις της εικονικής επιχείρησης.

Ο συμπολίτης μας και φίλος του ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς Dr Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Χρήστος Γαλανός έχει αναλάβει την πολυεπίπεδη υποστήριξη της εικονικής επιχείρησης, (εκπαίδευση των εμπλεκομένων μέσω βιωματικών εργαστηρίων, συμβουλευτική υποστήριξη κ.α.).

Στους απώτερους στόχους της εικονικής επιχείρησης είναι η ίδρυση Σχολικού Συνεταιρισμού, ή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και μέσω αυτών η δημιουργία πρατηρίου στην πόλη της Λιβαδειάς για την απευθείας διάθεση των προϊόντων των εργαστηρίων του σχολείου.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος έχει το "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ", (e-shop) της "Εικονικής Επιχείρησης" του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λιβαδειάς. Μέσω του e-shop οποιοσδήποτε με ένα κλικ μπορεί να προμηθευθεί τα προϊόντα που παράγονται στα εργαστήρια του σχολείου, φτιαγμένα με το μεράκι και την αγάπη των μαθητών και με τη χρήση φιλικών, προς το περιβάλλον, μεθόδων.

Με κάθε «αγορά – συναλλαγή» εκτός από τη συμμετοχή στο διενεργούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο χρήστης υποστηρίζει την επίτευξη των εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών στόχων που έχουν τεθεί.

Τα προϊόντα του καταστήματος ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αλλά ΑΝΤΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ με ισοτιμία τη ΒΑΜ (Βασική Ανταλλακτική Μονάδα).

Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αναρτημένος ένας "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ" απαραίτητων για το σχολείο. Τον ίδιο ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΙΔΩΝ λαμβάνει επίσης ο «πελάτης» και με την επιβεβαίωση κάθε παραγγελίας.

Χρησιμοποιώντας τη ΒΑΜ μπορεί να επιλέγει από τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ είδη αντίστοιχης αξίας, τα οποία και θα προσφέρει στο σχολείο κατά την παραλαβή των προϊόντων που έχει παραγγείλει.

Το εγχείρημα φαντάζει δύσκολο, είμαστε όμως ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να πετύχουμε, βασιζόμενοι στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, των υποστηρικτών του σχολείου, των φορέων και την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ της τοπικής κοινωνίας.

Ανοίξαμε λοιπόν και σας περιμένουμε!!!