Αλληλεγγύη, Κοινωνική Οικονομία

Οι κοινωνικοί στόχοι του προγράμματος: "ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" και "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ", (e-shop), αφορούν:

  • στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και στην περαιτέρω ενεργοποίησή της ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ενσωμάτωση των μαθητών,

  • στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός σταθερού υποστηρικτικού δικτύου, (προσώπων, φορέων και οργανισμών), του σχολείου,

  • στην ενίσχυση των ασθενέστερων οικογενειών των μαθητών και

  • στην ανταπόδοση από το σχολείο προς την τοπική κοινωνία της υποστήριξης που δέχεται. Ειδικότερα:

Το ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας είχε τη συγκινητική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και δεκάδων προσώπων, φορέων και οργανισμών.

Στο πλαίσιο της ανταπόδοσης το σχολείο διοργανώνει δραστηριότητες που απευθύνονται στην κοινότητα, (ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια, σχολή γονέων, συμμετοχή σε δίκτυα κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Υλοποίηση προγράμματος βιωματικών δραστηριοτήτων με τίτλο: "ΨΥΧ": "Εργαστήρι Ψυχικής Υγείας στη Χαιρώνεια", ή και "ΨΥΧΗ", που απευθύνονταν σε μαθητές και ενήλικες και υλοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο του 2016, ΕΔΩ

  • Σχολή Γονέων, (στο πλαίσιο του ΨΥΧ"), ΕΔΩ

  • Βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών κα μαθητριών για την Αναπηρία, ΕΔΩ

Περισσότερες δράσεις και νέα για το ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς ΕΔΩ